Ovo su neka često postavljena pitanja i komentari o simbolu naturizma.

Cijenimo sve nove ideje i komentare kako da poboljšamo prihvaćanje novog simbola naturizma. Posjetite stranicu za rasprave za više informacija.

Zašto simbol naturizma?

Jer prije ovoga nije postojao ni jedan. Naturisti se teško mogu prepoznati kada su svi odjevni. Kada ugledate ovaj simbol na automobilu, biciklu, majici, web stranici, znate da pripada naturistu. Odličan početak razgovora!

Koga predstavlja?

Zamišljen je da predstavlja sve naturiste pojedince, grupe, okupljanja I organizacije. Ne predstavlje ni jednu pojedinu organizaciju, poput simbola INF-FNI koji predstavlja isključivo tu organizaciju.

Što predstavlja simbol naturizma?

Prema riječima autora simbola, Jacoba Brauna: “Jednostavne linije crteža omegućuju da se lagano primjeni kao ušiveni detalj, naljepnica ili slično. Dvobojni dizajn je jednostavan za reprodukciju, ali dozvoljava izmjene boja kada je potrebno. Pojednostavljeni prikaz stražnjeg dijela tijela (stražnjica i noge) mogu biti previše očiti za “one koji znaju” dok drugi vide vodu ili valove. Dizajn je neutralan u pogledu spola, rase/boje kože i jezika. Sedam zraka koje su okolo sunca predstavlja sedam kontinenata.”

Koji su bili kriteriji za dizajn simbola naturizma?

  • Originalan dizajn – bespalatan i slobodan za korištenje diljem sijeta.
  • Ljudi su ga voljni koristiti i isticati.
  • Simbol NE SMIJE odmah biti povezan sa naturizmom zbog ljudi koji svoj životni stil ne propagiraju javnosti ili žive u zemljama gdje je naturizam zabranjen.

Ovaj simbol meni ne označava naturizam!

Jedinstvena definicija naturizma ne postoji pa je zato nemoguće napraviti simbol koji bi predstavaljao sve sfere naturizma. To nije ni bit ovog simbola. Simbol bi trebao bit siguran za upotrebu u svim zemljama svijeta i lako prepoznatljiv, poput logoa neke kompanije. Logo Mercedesa ne govori ništa o tome što je auto. Nike logo ne predstavlja samo obuću, a svi znaju taj logo i što on znači. To je ono što mi pokušavamo postići sa simbolom naturizma. Mogla je to biti i ružičasta točka.

Simbol naturizma je mogao biti bilo koji simbol. Bitno je da je on jedinstven i da se koristi.

Dali simbol ima “službeno ime”?

Da, zove se “Univerzalni Simbol Naturizma”, ali ga većina ljudi zove Simbol Naturizma.

Je li simbol registriran ili negdje označen kao službeni?

Licenciran je sa “creative common” licencom. Slobodno se smije koristiti ali se ne smiju polagati prava.

I ja želim nešto reči!

Odlično! Imate pitanja ili komentare? Molimo Vas da posjetite stranicu za rasprave.